" บลูไดมอนด์ "
คุณค่าแห่งสุขภัณฑ์ เพื่อบ้านคุณ 
บริษัท ฟอร์โฮม สุขภัณฑ์ จำกัด มีสินค้ามากมายหลากหลาย สุขภัณฑ์ แบรนด์ บลูไดมอน เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ ของบริษัท
ฟอร์โฮม สุขภัณฑ์ จำกัด ที่อยากจะนำเสนอ สุขภัณฑ์คุณภาพดี สวยงาม ราคาที่คุณลูกค้าจับต้องได้ เหมาะสำหรับบ้านของคุณ
 
Best Seller

FH1711

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH1711 ** แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น ** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

FH1712

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH1712 ** แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น ** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH1744

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH1744 ** แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น ** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

FH1822

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH1822 ** แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น ** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

FH1833

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH1833 ** แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น ** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New
Best Seller

FH1844

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH1844 ** แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น ** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH1860

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH1860 ** แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น ** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Pre-Order

FH1861

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH1861 ** แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น ** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

FH1862

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH1862 ** แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น ** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller
Pre-Order

FH1863

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH1863 ** แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น ** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

FH1864

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH1864 ** แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น ** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

FH1871

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH1871 ** แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น ** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New
Pre-Order

FH1872

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH1872 ** แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น ** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH2411S

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH 2411S **แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH 2411T

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH2411T **แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH2422S

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH 2422S **แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH 2422T

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH2422T **แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

FH2463S

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH 2463S **แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

FH2463T

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH 2463T **แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH2481S

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH 2481S **แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH2481T

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH2481T **แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New
Best Seller

FH2571S

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH 2571S **แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

FH2571T

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH2571T **แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH2462T

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH 2462T **แถมสายน้ำดีสแตนเลส 1 เส้น + ขี้ผึ้งกันกลิ่น** -รับรองมาตรฐาน มอก. TIS 792-2554

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

FH311

โถส้วมนั่งยอง แบบมีฐาน แบรนด์ Blue diamond รุ่น FH 311 - ผลิตจากวัสดุเซรามิก มีความแข็งแรงสูง - ขนาด 41 x 51 x 23 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH3140

โถส้วมนั่งราบ แบบราดน้ำ แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH3140 ฝาปิดธรรมดา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New
Best Seller

FH3141

โถส้วมนั่งราบ แบบราดน้ำ แบรนด์ Blue diamond สีขาว รุ่น FH3141 ฝาปิดแบบนิ่มนวล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

FH3152

โถส้วมนั่งราบ แบบราดน้ำ แบรนด์ Blue diamond รุ่น FH3152 ฝาปิดแบบนิ่มนวล มีให้เลือก 5สี ได้แก่ สีขาว สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดงเลือดหมู และ สีฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New
Best Seller

FH400

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนังทรงกลม แบรนด์ Blue diamond รุ่น FH400 ขนาด W430 x L390 x H180 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH4833

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนังทรงกลม แบรนด์ Blue diamond รุ่น FH4833 ขนาด W490 x L420 x H180 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH4844

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนังทรงเหลี่ยม แบรนด์ Blue diamond รุ่น FH4844 ขนาด W490 x L420 x H180 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH43L

ขาตั้งอ่างล้างหน้า Blue diamond สีขาว รุ่น FH43L แบบขายาว ขนาด W180 x L130 x H660 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH44L

ขาตั้งอ่างล้างหน้า Blue diamond สีขาว รุ่น FH44L แบบขายาว ขนาด W180 x L130 x H680 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH4611

อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ แบรนด์ Blue diamond รุ่น FH4611 ขนาด W480 x L560 x H200 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New
Best Seller

FH411

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ทรงกลม แบรนด์ Blue diamond รุ่น FH411 ขนาด W610 x L400 x H180 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New
Best Seller

FH466

อ่างล้างหน้า แบบวางเคาน์เตอร์ทรงสี่เหลี่ยม แบรนด์ Blue diamond รุ่น FH466 ขนาด W480 x L380 x H140 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New
Best Seller

FH477

อ่างล้างหน้า แบบวางเคาน์เตอร์ทรงสี่เหลี่ยม แบรนด์ Blue diamond รุ่น FH477 ขนาด W510 x L400 x H135 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH4711

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ทรงกลม แบรนด์ Blue diamond รุ่น FH4711 ขนาด W465 x L465 x H155 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH4722

อ่างล้างหน้า แบบวางเคาน์เตอร์ทรงสี่เหลี่ยม แบรนด์ Blue diamond รุ่น FH4722 ขนาด W460 x L460 x H160 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Best Seller

FH5140

โถปัสสาวะชาย แขวนผนังขนาดเล็ก แบรนด์ Blue diamond รุ่น FH5140 ขนาด W280 x L270 x H480 mm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

ผลิตภัณฑ์ บลูไดมอนด์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้